ar | en | es | fr | tr
B. Turgut

Yazar

B. Turgut

Bir acayipleşti havalar! Cephe mi, CeHePe mi?

Haziran’da Gezi ayaklanmasının ardından bütün bu ayaklanmaya katılan insanların yerel seçimlerde nasıl bir etkiye sahip olacakları özellikle burjuva medyadan başlayarak konuşulmaya başlandı....

Ey Diyarbakır motivasyonunu söyle bana!

Genelde Türkiye’de şirketlerin kullandığı bir metot vardır; çalışanlarının motivasyon düşüklüğünü fark eden firma, biraz da hani “yönetim bilimleri” kısmından haberdar ve bir...

Biten mi vardı ki, başlayan olsun!

Silvan saldırısı ve Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) demokratik özerklik programını ilan etmesinin, AKP hükümetinin en azından bir dönem boyunca açıkça dillendirilmekten kaçındığı...

Eski ağza eski taam

“Eğer Türkiye enerjisini, bütçesini, kazanımlarını, huzurunu, refahını, gencecik fidan gibi delikanlılarını teröre kurban etmeseydi, Türkiye son 25 yılını terörle, çatışmayla, olağanüstü hal...

Domino değil Sürekli Devrim!

Tunus’ta adını tarihin onurlu sayfalarına yazdıran Muhammed Bouazizi’nin kendini feda eylemi ile tetiklenen devrimci dalganın, bütün Ortadoğu’da asker-polis rejimlerine yaslanan diktatörlüklerin devrilmesine...

Kürt “toplumu” mu, Kürt yoksulu mu?

Hükümetin Kürtlere dönük “demokratik açılım” projesinin, bu hükümetin tıpkı öncüllerinin söylediği gibi bir “milli birlik, beraberlik” projesi haline gelmesinin üzerinden çok fazla...