ar | en | es | fr | tr
Miguel Sorans

Obama’nın seyahatinin nedenleri

Bu metin, UIT-CI’nin (İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal) Arjantin seksiyonu Sosyalist Sol’un haftalık yayın organı El Socialista’da yayınlanmıştır.

21. yüzyılda mültecilerin trajedisi

Küçük Aylan’ın bir Türk sahilindeki korkunç fotoğrafı, emperyalist ve kapitalist hükümetlerin gerçek şiddetini sakladığı ancak öngörülebilir bir gerçekliği milyarlarca insanın gözleri önüne...

Ukrayna’nın politik ve sosyal dramı

Aşağıda, UIT-CI (İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal) Sekreteryası’ndan Miguel Sorans’ın Ukrayna’daki gelişmelerin arka planını ve güncel durumunu ele aldığı yazısını paylaşıyoruz....

Miguel Sorans ile dünya durumu üzerine

Devrimci Troçkist hareketin önemli sembol isimlerinden, UIT-CI (İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal) ve Arjantin partisi Izquierda Socialista (Sosyalist Sol)’nın liderlerinden Miguel...