ar | en | es | fr | tr
Yavuz Yazıcı

Eğitim toplumun aynasıdır

Eğitim, bir haktır. Kimsenin istediği alanda eğitim görme özgürlüğü engellenemez, kısıtlanamaz veya satılamaz. Tek tek bireylerin gelişiminin çok ötesinde, toplumsal bir sorumluluktur...

Kapitalizm dünyamızı kirletiyor

Dünya nüfusu artıyor. Tüketim katlanarak büyüyor. İnsanlığı bu yüzyılda yeni birçok sorun bekliyor. Küresel iklim değişikliği bir yandan kuraklıklara, yangınlara neden olurken,...