ar | en | es | fr | tr
Zeynep Uğur

Yazar

Zeynep Uğur

Yanıyoruz hele…

Konumuz: genç işsizlik. İsmi tanıdık geliyor fakat çoğu zaman öneminin farkına varamıyoruz. Oysa ki Yunanistan’da %54, İspanya’da %52, İtalya’da %40’a dayanan genç...

Onların adaleti bize dar geliyor!

Devletin, hukukun sözcüsü olarak görevlendirdiği mahkemeler , “makbul vatandaş” tanımına uymayan herkese ayrım gözetmeksizin adalet dağıtıyor. Gazetelerimiz, internet sitelerimiz, basılmadan el konulan...