ar | en | es | fr | tr

Gazi Mahallesi’nde “Türkiye nereye gidiyor?” etkinliği yapıldı

16 Nisan referandumu yaklaşırken Erzurum İli Ketenci Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği referandum konulu bir salon etkinliği gerçekleştirdi. “Türkiye Nereye Gidiyor?” konulu panel Gazi Mahallesi’ndeki dernek binasında gerçekleştirildi. Geniş katılımın sağlandığı panele, Avukat Gizem Erol, Galatasaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi Görevlisi Atakan Çiftçi ve Devrimci İletişim ve Çağrı Merkezi İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Sedat Durel konuşmacı olarak katıldılar.

Hayır’ın anlatıldığı ve Hayır çalışması kapsamında gerçekleştirilen panelde ilk konuşmayı avukat Gizem Erol yaptı. Anayasa değişikliğinin hukuki boyutundan bahsederek aslında anayasa değişikliğinin hukuki hiçbir kaba sokulamayacağını ve bu durumun fiili bir süreç olarak iktidar tarafından dayatıldığını söyledi. Bir hukukçu olarak bugün Türkiye’de hukuktan bahsedemeyeceğini belirterek, toplumun geniş kesimine karşı yürütülen gözaltı ve tutuklamalara dikkat çekti. Anayasa değişiklik paketinin maddelerini tek tek anlatarak maddelerin antidemokratik ve tek adam rejimine dönük maddeler olduğunu belirtti.

Daha sonra sözü Araştırma Görevlisi Atakan Çiftçi alarak sürecin siyasi boyutuna dikkat çeken konuşmasını gerçekleştirdi. Referandum sürecine girerken Türkiye’nin bir devlet krizinden geçtiğini belirterek, Gezi Direnişi, Kobane Ayaklanması, Bursa Metal işçilerinin kitlesel grevleri ve son olarak 15 Temmuz darbe girişimi ile krizin daha da derinleştiğini vurguladı. Yapılmak istenen değişikliğin devlet krizine çözüm getirmek bir yana krizi daha da katmerleştireceğine dikkat çekerek referandumda Hayır’ın kazanmasının bir çıkış yolu sağlayacağını ve bunun için mücadele etmek gerektiğini belirtti. Hayır çıkması durumunda ertesi gün bir anda daha güzel bir ülkeye uyanmayacağımızı, fakat Hayır’ın mücadelede büyük bir adım olacağını, Hayır’ın sınıfsal bir bakış açısıyla işçi sınıfının mücadelesinin bir parçası olarak yürütüldüğü takdirde referandumdan çıkacak sonucun anlamlı olacağını belirtti.

Son olarak sözü Dev iletişim İş genel sekreteri Sedat Durel aldı. Sahada işçi sınıfının Hayır çalışmasından bahsederek, referandumda işçi sınıfının Hayır diyeceğini, Evet çıkması durumunda işçilerin sömürü koşullarının daha da derinleşeceğini söyledi. İşçilerin bu referanduma bir iş sözleşmesi gibi bakabileceğini belirterek, işçilerin patronlara sınırsız hak tanıyan, istediği zaman iş akdini feshedip hiçbir tazminat hakkı vermeyen ve bunu mahkemeye taşımasını da kabul etmeyen bir iş sözleşmesine imza atmayacağını anlatarak, yapılan referandumun da aynı bu sözleşme gibi karşı tarafa sınırsız yetki verdiğini vurgulayarak işçilerin buna Evet demeyeceğini söyledi. Evetçi ve Hayırcı olarak toplumun kutuplaştırılmasına da dikkat çekerek bu durumun yanlış olduğunu ve işçilerin birliğini savunmamız gerektiğini belirterek Evet diyen işçilerin neden Evet dediğini anlamamız gerektiğini vurgulayarak, sınıfsal bir Hayır çalışmasının kutuplaştırmayı ortadan kaldıracak tek seçenek olduğunu vurguladı.

Daha sonra söz salona bırakıldı. Salondaki katılımcılar söz alarak tartışmayı derinleştiren soru ve yorumlamalarını yaptılar. Son olarak sözü Ketenci Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cafer Üzümcü aldı. Panelistlere, katılımcılara ve kendilerinin de dahil olduğu Çağdaş Erzurumlular Dernekleri Federasyonu’na teşekkür ederek söze başlayan Başkan, referandum sürecini anlatarak, oylarımıza sahip çıkmamız gerektiğini, referandumda gözlemci olarak görev almanın önemini belirtti. Panelin verimli geçtiğini, referandumdan sonra bir değerlendirme paneli yapacaklarını belirterek panel sonlandırıldı.

İC - Haber

Yazar

İC - Haber

Sıradaki

İlgili Haberler

Korkuya karşı umudu, baskıya karşı dayanışmayı yükseltmek, barbarlığa karşı geleceğimizi inşa etmek için birleşik bir 1 Mayıs!

‘Evet’çi işçi kardeşlerime açık mektup: Saray büyüdükçe, ekmeğimiz küçülecek

Referandumdan sonra: Sınıf için mücadele sebepleri