ar | en | es | fr | tr

Son Haberler Devrimler / Deneyimler

Siyah gücünün temeli

ABD’de ırk ayrımcılığının bir kez daha görmezden gelinemeyecek derecede su yüzüne çıktığı bir dönemde, siyahi Marksist örgüt Kara Panterler’in aşağıdaki metnini Eren Koçer,...

1918: “Ateş, ihanet ve devrim!”

Kapitalist toplum, sermayenin ekonomik alandan başlayarak siyasal, kültürel, yaşamsal her alt parça üzerindeki tahakkümüne dayanır. Burjuvazinin hegemonyası, her şeyden önce sınıf karakteri...

Baştan savma iş yapmayın

Bu metin Lev Troçki tarafından 29 Mayıs 1923 tarihinde, Kiev’li yoldaşlara bir mektup olarak kaleme alınmıştır. 31 Mayıs 1923’de Bolşevik Parti resmi...

Berlin Duvarı’nın yıkılışı

Doğu ve Batı Berlin’i birbirinden ayıran duvarın çöküşü, hiç kuşku yok ki, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da kurulmuş olan düzenin de yerle...

Ekim 1965; Bir Zamanlar Endonezya’da…

Şimdilerde sadece büyük depremleri, volkan patlamaları, ekonomik ve de İslami halleriyle bildiğimiz Endonezya, bir zamanlar dev gibi komünist partisiyle ünlüydü. Dünyanın Çin...

Rusya’da sosyalist devrimin zaferi

Rusya’da Çarlığın yıkılıp yerine işçi ve köylü sovyetlerinin iktidarının kurulması üzerinden neredeyse bir asır geçti. Bolşevik Parti, işçilerin ve köylülüğün seferberliği üzerinden...

Gezi ışığında Tarih ve Devrim

Tarih zaten çok eskiden beri bildiğimiz şeyleri tekrar mı ediyor, yoksa hiç bilmediğimiz, görülmemiş şeyler mi oluyor? Resmen ve samimiyetle ifade edilmese...