ar | en | es | fr | tr

Son Haberler Emek Atölyesi

Gece süresi ve gece çalışmaları

“MADDE 69. – Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’da başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla...

Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

4857 sayılı iş kanunu madde 15’te tanımlanmış olan bir sözleşme türüdür: “Md 15 – Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda bunun...

Anayasa’dan

Bu ay iş yasasını değil, işçileri doğrudan etkileyen ve referandumda oylanan anayasanın 54. maddesini inceledik. Değişiklik paketiyle, Grev hakkı ve lokavt başlıklı...

İş mahkemeleri

Türkiye’de İş Mahkemeleri ilk iş yasasının çıkmasından 14 yıl sonra 1950 yılında kurulmuştur. Kurulma amacı iş uyuşmazlıklarının bu konuda uzmanlaşmış yargıçlar ile...

İşçinin bildirimsiz fesih hakkı

Süresi belli olsun veya olmasın; işçi, İş Yasası’nın 24. maddesinde belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini...

4/C nedir?

4/C sözleşmeli personel statüsüdür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurlar ile sözleşmeli ve geçici personeller; A, B, C fıkralarıyla tanımlanmaktadır.

Ücretli İzin Hakkı

Çalışma, yaşamın bir parçası olduğu gibi her işçinin bir yıllık çalışma sonunda ücret ve gelir yitimi kaygısı olmadan dinlenmeye hakkı vardır.

Ara dinlenmesi hakkı

Yasalara göre düzenlenmiş bir ara hakkı yoktur. Fakat iş yasasının 64. maddesi işçilere çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin düzenine göre...

Kötü Niyet Tazminatı nedir ve hangi durumlarda geçerlidir?

İşverenin işçi hak ve özgürlüklerinin kullanılmasını önlemek amacıyla ve kötü niyetle iş sözleşmesini sona erdirdiği durumlarda, işçiye ödemekle yükümlü olduğu tazminata kötü...

İş kazası ve ardından yapılması gerekenler

5510 sayılı yasanın 13. maddesine göre iş kazası; -Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada , -İşveren tarafından yürütülmekte olan iş veya görevi nedeniyle işyeri...