ar | en | es | fr | tr

Son Haberler Emek Atölyesi

İş Sözleşmesinin Derhal Feshi Hakkı

İş yasasının 25. maddesi, iş sözleşmesinin derhal feshi hakkı üzerinedir. Patron, 25. maddeye dayanarak işten çıkarmayı gerçekleştiriyorsa, ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu ortadan...

Mobbing Nedir? Mağdurları Mobbing’ten nasıl kurtulabilir?

Mobbing, iş yerinde çalışanlar veya yöneticiler tarafından sistematik bir biçimde en az altı ay devam eden ve bireyin psikolojisini olumsuz etkileyici yıkıcı...

Toplu iş sözleşmesi

İşçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılır. İşçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları, çalışma...

Anayasa’da toplu sözleşme ve grev hakkı

48. Madde, çalışma ve sözleşme hürriyeti: “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli...

Sendikalar Kanunu

Cumhuriyetin ilk yıllarında ‘imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle’nin sınıf temelinde bir araya gelmesi yasaktı. Türkiye’de ilk sendikalar kanunu 1947 yılında çıktı. Grev...

Kısa çalışma ödeneği

İş Kanunu’nun 65. maddesine göre, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya işyerinde...

İhbar tazminatı

4857 numaralı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirim şartına uymayan taraf...

Kıdem tazminatı

Bir işyerinde 12 ay süreyle kesintisiz çalışan işçi, işten çıkarılması durumunda brüt bir maaş tutarında tazminat almaya hak kazanıyor.

İşsizlik Sigortası Fonu

Tasarrufu Teşvik Fonu kaldırılarak yerine İşsizlik Sigortası Fonu 1 Haziran 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. İşsizlik Sigortası Fonu’nun yürürlükte bulunduğu 9 yıllık...