#Kadın

Ortaokullarda başörtü “serbestliği”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 16 Eylül’de Türkiye’de zorunlu din derslerinin kaldırılması için açılan davaları haklı bularak, din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılmasına hükmetti....