ar | en | es | fr | tr

#Taşeron

Migros işçisi direnişe devam ediyor

Ceva Lojistik ve MBM Taşımacılık taşeron firmalarına bağlı Migros Marketler Grubunda çalışan 33 İşçi, 24 Aralık tarihinde sendikalı oldukları için işten atıldı....

Cerrahpaşa’da bir direniş filizleniyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde taşeron şirkette çalıştırılan Dev Sağlık-İş üyesi 11 işçi hiçbir gerekçe gösterilmeden işlerinden çıkartılmaları ve Başhekimliğin buna sessiz kalması üzerine,...

Dersim Aksa işçileri direnerek kazandı

Dersim’de özelleştirme sonucu bölgedeki elektrik dağıtımını üstlenen Aksa, işçilerin maaşlarında ciddi gasplara girişmiş ve işçilerin çalışma koşullarını ağırlaştırmıştı. Bunun üzerine işçiler greve...

Taşeron yalanı devam ediyor

Geçtiğimiz Nisan ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Üçlü Danışma Kurulu toplantısında sunduğu taşeron çalışmaya yönelik yeni yasa taslağı burjuva medya tarafından...

BEDAŞ’ta zafer taşeron işçilerin!

Burjuvazinin, kapitalizmin yapısal krizlerini aşabilmek için uyguladığı yöntemlerden biri emek piyasasını ve onun kurallarını yeniden yapılandırmaktır. Son 35 yıldır da tüm dünyada...

Bursa’da ‘Taşeronlaşmaya Hayır!’ deniyor, mücadele sürüyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Dev Sağlık-İş üyesi işçiler 15 Haziran günü taşeronlaşmaya karşı mücadele deneyimleri ile...