ar | en | es | fr | tr

#TTB

Ankara’da yolsuzluğu protesto mitingi

11 Ocak’ta KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla gerçekleşen “Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve Emek” mitingi; çok sayıda siyasi partinin, kitle örgütünün,...