ar | en | es | fr | tr

#UIT-CI

UIT-CI ve UBK arasında Koordinasyon Komitesi Kuruluş Deklarasyonu

Kapitalizm ekonomik, politik ve tarihsel bir kriz yaşamakta. Tüm kapitalist ideologlar ve ekonomistler var güçleriyle kapitalizmi yeniden canlandırmaya çalışmakta, ama bunu başaramamaktadırlar....

Suriye devrimi deklarasyonu

Uluslararası İstanbul Buluşması’nda, Suriye devrimi üzerine kabul edilen deklarasyon 1. Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da doğan Arap devrimlerinin bir parçası olarak Mart 2011’de...

Venezuela deklarasyonu: İşçiler yönetmeli

Uluslararası İstanbul Buluşması’nda, Venezuela üzerine kabul edilen deklarasyon Venezuela’da Chavez’in Ekim seçimlerindeki zaferi, işçi sınıfı ve halk açısından hiçbir olumlu değişimi beraberinde...

4 Kasım: Uluslararası İstanbul Buluşması

Önümüzdeki günlerde İstanbul, devrimci sosyalist grupların uluslararası bir toplantısına ev sahipliği yapacak. Buluşma, uluslararası sınıflar mücadelesinin bugün için iki temel eksenini oluşturan,...