ar | en | es | fr | tr
Emine Rodoplu

Tutuklu akademisyenler; bir demokrasi ve özgürlük mücadelesi!

Yalnızca bir metne imza attığı için soruşturulan akademisyenler, YÖK’ün her yazısını emir telakki edip savcılığa soyunan idareciler, bir rapor metnini okudukları için...