ar | en | es | fr | tr
İC - Kavram Atölyesi

Duygusal şiddet

Her gün ortalama 3 kadın erkekler tarafından öldürülüyor. Dünyada ve Türkiye’de her üç kadından biri şiddet görüyor ve bu şiddet genellikle kendilerine...

Esnek Çalışma modeli nedir?

İş Kanunu, işverene çalışma saatlerini iki aylık bir süreye eşitsiz olarak yayma hakkı vermektedir. 63. maddeye göre, “Aksi kararlaştırılmamışsa çalışma süresi, işyerlerinde...

Gece süresi ve gece çalışmaları

“MADDE 69. – Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’da başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla...

Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

4857 sayılı iş kanunu madde 15’te tanımlanmış olan bir sözleşme türüdür: “Md 15 – Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda bunun...

Anayasa’dan

Bu ay iş yasasını değil, işçileri doğrudan etkileyen ve referandumda oylanan anayasanın 54. maddesini inceledik. Değişiklik paketiyle, Grev hakkı ve lokavt başlıklı...