ar | en | es | fr | tr
Lev Troçki

Yazar

Lev Troçki

Baştan savma iş yapmayın

Bu metin Lev Troçki tarafından 29 Mayıs 1923 tarihinde, Kiev’li yoldaşlara bir mektup olarak kaleme alınmıştır. 31 Mayıs 1923’de Bolşevik Parti resmi...

Zamanımızda Marksizm

Bu kitap, Marks’ın ekonomik öğretisinin temellerini Marks’ın kendi sözleriyle özlü bir biçimde ortaya koymaktadır. Her şeyden önce, halen hiç kimse emek değer...

Komünist Manifesto’nun Doksanıncı Yıldönümü

Komünist Parti Manifestosu’nun yüzyılını doldurmasına on yıl kaldığına inanmak doğrusu çok güç! Dünya yazınındaki her şeyden daha üstün bir deha sergileyen bu...

Bolşevizm mi, Stalinizm mi?

Günümüz benzeri gerici dönemler, işçi sınıfını öncüsünden yalıtıp dağıtmakla ve zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda politik düşünceyi çoktandır aşmış olduğu evrelerin gerisine savurarak,...

Dünya ekonomisi üzerine

Dünya ekonomisi üzerine Lev Troçki’den alınmış seçme pasajlar…

Rus Devrimini Savunurken

“Sunuş – 1932 Sonbaharında, bir Danimarkalı sosyal-demokrat öğrenci grubu, Rus Devriminin on beşinci yıldönümü konulu bir konuşma yapmak üzere Troçki’yi Kopenhag’a davet...

Yakov Sverdlov

Sverdlov’la ancak 1917’de, Birinci Sovyet Kongresinde, Bolşevik fraksiyonun bir oturumunda tanıştım. Sverdlov oturuma başkanlık ediyordu. O günlerde bu olağanüstü adamın gerçek önemini...

Ellinci yaş gününde Lenin (Nisan 1920)

Lenin’in enternasyonalizminin kimsenin övgüsüne ihtiyacı yok. Bu enternasyonalizmin en iyi göstergesi, Lenin’in dünya savaşının ilk günlerinde, İkinci Enternasyonal’e hakim olan kalpazan enternasyonalizmden...

Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg

Bizi çok büyük bir acı içinde bırakan iki ağır kaybı aynı anda yaşadık. Adları proleter devrimin büyük kitabında sonsuza kadar yer alacak...