ar | en | es | fr | tr
Ökkeş Güllüoğlu

Pusu kültürü ve işçi sınıfı

Sevgili dostlar, geleneksel kültür, halk üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bunları aşmak için iyi kitaplar okumalı, devamlı sorgulamalı, geleneklerin olumlu yanını sahiplenmeli,...

Bir kardeş ve yoldaşın ardından…

Bir kardeşin aynı zamanda bir yoldaşın yaşamını yitirmesinin ardından onunla ilgili politik ve aile içi anıları paylaşmak, hele de bunu duyguları çok...