ar | en | es | fr | tr
Özüm Tanır

Nahide Opuz davası…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aile içi şiddet konusunda Türkiye’ye karşı açılmış ilk davayı sonuçlandırdı. Mahkeme, Türkiye’nin şiddet gören bir kadını, savcılığa...

8 Mart 2009 İstanbul mitingleri değerlendirmesi

İstanbul’da 8 Mart aynı yerde, iki farklı mitingle kutlandı. Bu durum 8 Mart’ta alanlarda olmak isteyen kitlenin oldukça kafasını karıştırdı.

Kadına yönelik şiddet

Kadın, cins olarak üretimden uzaklaştırıldığı andan itibarendir ki bu da özel mülkiyete geçiş ile başlar; erkek, gücünü, aile ve toplumda kanıtlama çabasını,...